วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0037 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถรับ-ส่ง ผู้เข้าฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันเหตุจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายข้างบ้านนายฉัตรชัย สุนนท์ ไปบ้านโนนแดง ต. บุ้งคล้า) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายจากโนนม่วง ไปชีลอง) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการถวายพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวารสารและสิ่งตรีพิมพ์ประจำสำนักงาน อบต.โพนทอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเหลือง เลขทะเบียน 82-5751 ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเหลือง เลขทะเบียน 82-5751 ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า วี โก้ เลขทะเบียน กง 3552 ชย. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง