วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังและซ่อมแซมคอสะพาน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 และบ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LG จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านนางเม้ง ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างโครงการเช่ารถแบคโฮเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านนางเม้ง ไปบ้านซับพระไวย์) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายลำห้วยดินแดง) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแทรคเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า เลขทะเบียน ตค 1362 ชย. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำมันไฮโดริกเพื่อเปลี่ยนใส่รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว เลขทะเบียน 82-1574 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง