วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ EMS ยี่ฮ้อเชฟโรเลต เลขทะเบียน บท-3648 ชย. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(กองคลัง) จำนวน 2 เคื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ นิสสัน เลขทะเบียน นข 2991 ชย. หมายเลขครุภัณฑ์ 007-56-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 31ST2018 ผงหมึกเอเอฟ 2015/2018 จำนวน 8 ขวด ๆ ละ 2,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อจัศซื้อไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง