วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับพระไวย์ (สายบ้านซับพระไวย์ ไป บ้านซับม่วง) หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับม่วง (สายข้างโรงเรียนบ้านซับม่วง ไป บ่อขยะตำบลนาเสียว) หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสร้างแว้ (สายข้างศูนย์การเรียนรู้ ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหนองใหญ่) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุกีฬาให้กับศูนย์ส่งเสริมกีฬาประจำชุมชน ตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า หมายเลขทะเบียน 1363 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีน้ำเงิน เลขทะเบียน 82-2274 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้ และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อถังขยะ จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง