องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ๓ ฉบับ [ 13 พ.ค. 2564 ]17
22 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 [ 13 พ.ค. 2564 ]15
23 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉ 50) และการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ [ 13 พ.ค. 2564 ]16
24 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 49 พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]19
25 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ.2561 [ 13 พ.ค. 2564 ]17
26 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 45) [ 13 พ.ค. 2564 ]18
27 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 47) พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]23
28 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.(ฉบับที่ 45) [ 13 พ.ค. 2564 ]14
29 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครู [ 13 พ.ค. 2564 ]17
30 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครุ เพื่อให้มีหรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 13 พ.ค. 2564 ]16
 
|1|2หน้า 3|4|5|6