วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเหลือง หมายเลขทะเบียน 83-9078 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโพนทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพนทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเปลี่ยนใส่รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสถาบันการเงินเป็นห้องทำงานกองช่าง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง