องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]67
2 แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 มี.ค. 2563 ]106
3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]97
4 จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]108
5 จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]104
6 กฏกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 ธ.ค. 2562 ]124
7 การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ [ 23 ธ.ค. 2562 ]114
8 ประกาศฯ-ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ [ 23 ธ.ค. 2562 ]117
9 ประกาศฯ-หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [ 23 ธ.ค. 2562 ]105
10 ประกาศฯ-หลักเกณฑ์และวิธีคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษ๊ [ 23 ธ.ค. 2562 ]101
 
หน้า 1|2|3|4