องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 มี.ค. 2562 ]16
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 มี.ค. 2562 ]16
3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2562 ]17
4 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 (ตามแบบ สขร.1) [ 10 ต.ค. 2561 ]120
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 20 มี.ค. 2561 ]178
6 โครงการ เคลื่อนที่สำรวจและยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ของอบต.โพนทอง ประจำปี ๒๕๖๑ [ 1 มี.ค. 2561 ]15
7 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจเอกสารสิทธิ์ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ในเขตอบต.โพนทอง เพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖-๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2561 ]15
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต.โพนทอง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 มี.ค. 2561 ]18
9 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอยประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 มี.ค. 2561 ]15
10 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ธ.ค. 2560 ]219
 
หน้า 1|2|3