องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  อบต.โพนทอง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ...
       ันนี้(13 ตุลาคม 2560) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรณคต เป็นระยะเวลา 1 ปี นายเกียรติพงษ์ วงศ...
 
  อบต.โพนทอง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได...
  อบต.โพนทอง ประกาศ กำหนดเวลา ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ประเมิ...
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พบกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้...
  อบต.โพนทอง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระน...
  นายก อบต.โพนทอง เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพค...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ ...
  สถานศึกษา อบต.โพนทอง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส...
  อบต.โพนทอง ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง เตรียมงานวันแม่แห่งช...
  การประชุมประจำสัปดาห์ 8 สิงหาคม 2560
   
 

 

 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนกรกฏาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนพฤษภาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.