องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ผู้มีรายชื่อ 17 คน ติดต่อยืนย...
      
 
  ประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ...
  อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์แผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำ...
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/องค์กร เพื่อพัฒนามาตรการอ...
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานรับสมัคร...
  อบต.โพนทอง จัดโครงการ ปลูกป่า “รักน้ำ รักป่า รักษา...
  ประชาสัมพันธ์เชิฅญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตาม โคร...
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่ อบต.โพนทอง เมื่อวันศุกร...
  อปพร.อบต.โพนทอง ร่วมลำเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภค บร...
  อบต.โพนทอง ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
  วันนี้(27 กรกฎาคม 2561) นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการ อบต.โพนทอง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

 

 
อบต.โพนทอง จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ชาวโพนทอง ร่วมกิจกรรม 200 ปี ผู้กล้าพญาแล
อบต.โพนทอง ร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม 2561