องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของ อบต.โพนทอง
       นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า กำหนดจัดโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยสนับสนุนป้านติดตั้งประเจำจุด พร้อมน้ำดื่ม กาแฟ และโอวั...
 
  โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561...
  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล ในโ...
  อบต.โพนทอง กำหนดแผนการออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังช...
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป...
  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง และผู้อำนวยก...
  อบต.โพนทอง สนับสนุนสถานที่เพื่อบริการสัมภาษณ์ ตามโ...
  นายก อบต.โพนทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิก อ...
  ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง...
  นายก อบต.โพนทอง ประชุมพนักงานฯ เร่งรัดติดตามการเตร...
  อบต.โพนทอง จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการ อบต.โพนทอง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

 

 
ชาวโพนทอง ร่วมกิจกรรม 200 ปี ผู้กล้าพญาแล
อบต.โพนทอง ร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม 2561
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.โพนทอง เมื่อ 6-7 มีนาคม 2561