องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2561.
       รองนายก อบต.โพนทอง. และเจ้าพนักงานป้องกันฯ. พร้อมกำลัง อปพร.ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมนำสิ่งของ/เครื่องดื่ม. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ประจำจุดตรวจสกัดบริการประชาชน. หรือด่านชุมชน ในหมู่บ้าน ตามโ...
 
  โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2561.
  อบต.โพนทอง ขอเชิญชวนชาวโพนทองผู้มีจิตเป็นกุศลร่วม...
  อบต.โพนทอง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโพ...
  อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เชิญจิตอาสาฯรับสิ่งของพระร...
  อบต.โพนทอง เร่งดำเนินงานปรับปรุงซ่อมถนนที่ชำรุดเสี...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำคณะผู้บริหาร สม...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำส่วนราชการ พนักง...
  อบต.โพนทอง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได...
  อบต.โพนทอง ประกาศ กำหนดเวลา ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ประเมิ...
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พบกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้...
   
 

 

 
อบต.โพนทอง นำชาวบ้านออกกำลังกายคลายหนาว
นายก อบต.โพนทอง ส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนกรกฏาคม 2560