องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  เกิดเหตุโยนประทัดใส่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อบต.โพนทอง ขณะปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะ...
       ด้วยเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.18 – 07.20 น. ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เกิดเหตุรถยนต์กระบะสี่ประตู โตโยต้า วีโว้ สีดำ ป้ายแดง ไม่ทราบทะเบียน ...
 
  เกิดเหตุโยนประทัดใส่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ...
  อบต.โพนทอง เชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพนทอง ป...
  พิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วม...
  1. อบต.โพนทอง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายตามโครงการ "...
  อบต.โพนทอง เชิญร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสี...
   อบต.โพนทอง กำหนดแผนออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ...
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
  วันนี้(26 เมษายน 2561)ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่...
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่าง แผนการดำเนินงานประจำปี 2...
  นางสาวประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายกองค์การบริหาร...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการ อบต.โพนทอง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

 

 
อบต.โพนทอง จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ชาวโพนทอง ร่วมกิจกรรม 200 ปี ผู้กล้าพญาแล
อบต.โพนทอง ร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม 2561