องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 6 ส.ค. 2563 ]26
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ 300/2563 เรื่อง พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 6 ส.ค. 2563 ]24
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบ้ติราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]23
4 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 31 ธ.ค. 2561 ]30
5 กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื้อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]24
6 โครงสร้างองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 2 ก.ย. 2559 ]348
7 โครงสร้างสำนักปลัด [ 2 ก.ย. 2559 ]386
8 โครงสร้างกองคลัง [ 2 ก.ย. 2559 ]344
9 โครงสร้างกองช่าง [ 2 ก.ย. 2559 ]308
10 โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 ก.ย. 2559 ]414