องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ 520/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2562