องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 


ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564