องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 


ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2564