องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 


กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ 578/2561 เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ภายในส่วนราชการ องค์การบริหาร่สวนตำบลโพนทอง

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ธ.ค. 2561