องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]87
2 รายงานปารประเมินผลการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]91
3 แบบ ปย1-ร [ 26 ก.ค. 2559 ]431
4 แบบ ปอ.1 [ 26 ก.ค. 2559 ]413
5 แบบ ปอ.2 [ 26 ก.ค. 2559 ]399
6 แบบ ปอ.3 [ 26 ก.ค. 2559 ]390
7 แบบติดตาม ปอ.3 [ 26 ก.ค. 2559 ]418