องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]61
2 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]58
3 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]58
4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2562 ]59
5 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 มี.ค. 2562 ]160
6 การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช ปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2560 ]330
7 การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช ปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]336