องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]64
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 ต.ค. 2560 ]100
3 โครงการออกประชาคมร่วมปรับค่า ธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 6 ก.ค. 2559 ]154
4 ภาพออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย [ 5 ก.ค. 2559 ]170
5 ให้บริการเสียภาษี อำเภอเคลื่อนที่ [ 24 มิ.ย. 2559 ]173
6 โครงการสำรวจภาษีภายในตำบลโพนทอง [ 24 มิ.ย. 2559 ]162
7 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการชำระภาษีนอกสถานที่ [ 15 ก.พ. 2559 ]131
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]145