องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 ต.ค. 2560 ]14
3 โครงการออกประชาคมร่วมปรับค่า ธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 6 ก.ค. 2559 ]73
4 ภาพออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย [ 5 ก.ค. 2559 ]69
5 ให้บริการเสียภาษี อำเภอเคลื่อนที่ [ 24 มิ.ย. 2559 ]76
6 โครงการสำรวจภาษีภายในตำบลโพนทอง [ 24 มิ.ย. 2559 ]78
7 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการชำระภาษีนอกสถานที่ [ 15 ก.พ. 2559 ]65
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]67