องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]55
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]51
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]54
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]51
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]56
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]59
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]54
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]60
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]54
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]57
 
หน้า 1|2