องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


สถานศึกษา อบต.โพนทอง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560


             เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560  โดยคณะครูสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง หนองหญ้ารังกา และนางเม้ง ได้ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.โพนทอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ครู และผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น โดยได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น จากตัวแทนแม่ทั้ง 5 สถานศึกษาฯ