องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560


           เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีนายอมรรัตน์ กล้าประจัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานในการประชุมฯ ในที่ประชุมฯได้มีการได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  ร่างแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) และร่างแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1)  ซึ่งผ่านการพิจารณาเรียบร้อยด้วยดี  จากนั้นคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และส่วนราชการ ร่วมกัน ปลูกต้นดาวเรือง ที่ทำการและรอบๆ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เพื่อให้บานพร้อมกับท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วประเทศช่วงเดือนตุลาคม 2560