องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


นายก อบต.โพนทอง เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต.โพนทอง


          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจำนวน 4 ท่าน จากโรงเรียนเทศบาล 4 นำโดยอาจารย์วันชัย วงษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ จากกองการศึกษาฯเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.โพนทอง เข้ารับการอบรมครบทุกคน