องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พบกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้อง และน้ำดื่ม พลังแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พบกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้อง และน้ำดื่ม พลังแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้ นางสาวประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมต้อนรับนายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค์ของแผนงาน/โครงการ ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวคุณภาพ GAP บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 9 และกลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บ้านสร้างแว้ หมู่ 5 ตำบลโพนทอง 2560 ซึ่งได้รับการส่งเสริมด้านพลังงานทางเลือก โดยกระทรวงพลังงาน เพื่อการพัฒนาอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน