องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ การจัดงานโครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน


นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ แปลงนาสาธิต ของนายสรรเสริญ กองจันทร์ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากดิน ในพื้นที่เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยในงานได้เรียนเชิญนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯด้วย จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน เกษตรกรผู้สนใจ ร่วมงาน โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ แปลงนาสาธิตของนายสรรเสริญ กองจันทร์ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง ....................จรุงจิต ฝางชัยภูมิ /ข่าว อบต.โพนทอง ...............