องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์ และถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน


นนี้(14ธันวาคม 2561) นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์ และถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินก่อนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง