องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)


กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.chaiyaphumcity-plan.com/ เผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ต www.dpt.go.th  ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิต อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน