องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบต.โพนทอง พร้อมดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุข่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562


อบต.โพนทอง พร้อมดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุข่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562  วันนี้(27 ธันวาคม 2561)นายสุทิน สุวรรณพิมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการลดอุบัติเหตุข่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีประธานสภาฯและสมาชิก อบต.โพนทอง จากทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมและรับมอบสิ่งของประกอบด้วย กาแฟ โอวัลติน น้ำดื่ม และป้ายจุดบริการประชาชนประจำหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 เพื่อตรวจสกัด ประชาชนที่มีสภาพไม่พร้อมจะขับขี่ บริการบอกเส้นทางเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางถนนได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกฎจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เสริมสร้างจิตสำนึกประชาชนให้เกิดความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 หากพบเหตุฉุกเฉิน โทร.แจ้ง 1669 หรือ แจ้ง อบต.โพนทอง หมายเลข 044-833598  ...........จรุงจิต ฝางชัยภูมิ/ข่าว/อบต.โพนทอง......