องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 8.45 น.ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 8.45 น.ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ระเบียบวาระดังนี้

 

1. การจัดงานวันท้องถิ่นไทย
2. การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
3. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
4. การรายงานข้อมูลทาง Line ทุกกิจกรรม...
5. กิจกรรมการกำจัดขยะ การบริหารจัดการขยะ, การลดภาวะโรคร้อนทางท้องถิ่น

ดูเพิ่มเติม