องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ในวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จะมีการจัดทำแผนงานดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปี


ในวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จะมีการจัดทำแผนงานดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ