องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันนี้ เวลา 09.00 น. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงโคบ้านหนองหญ้ารังกา ได้เรียนเชิญนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพร้อมทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนคว


วันนี้ เวลา 09.00 น. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงโคบ้านหนองหญ้ารังกา ได้เรียนเชิญนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพร้อมทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการอบรมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อก้าวสู่ผู้เลี้ยงโคในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ชลลดาฟาร์ม หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพนทอง