องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้กำหนดแผนออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินสด ให้มารับเงิน ในวันที่ 4-6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 พร้อมทั้งจะมีกิจกรรมขยะแลกไ


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้กำหนดแผนออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินสด ให้มารับเงิน ในวันที่ 4-6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 พร้อมทั้งจะมีกิจกรรมขยะแลกไข่ และกิจกรรมธนาคารขยะจึงขอเชิญชวนผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพนำขยะรีไซเคิลมาขายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการด้วยค่ะ