องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับนายช่างชลประทาน นายช่างโยธา และผู้รับจ้างขุดลอกโครงการแก้มลิงหนองใหญ่สาธารณประโยชน์ ได้ลงพื้นที่ดูส


วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับนายช่างชลประทาน นายช่างโยธา และผู้รับจ้างขุดลอกโครงการแก้มลิงหนองใหญ่สาธารณประโยชน์ ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่ถมดินสาธารณประโยชน์ ดังนี้
1. บริเวณลานสนามฟุตบอล บ้านหนองหญ้ารังกา ม.4
2. สระน้อยข้างวัดหนองคู บ้านหนองหญ้ารังกา ม.4
3. โรงเรียนบ้านนางเม้ง ม.3,ม.11
4. โรงเรียนโพนทองพิทยา ม.2...
5. หลังโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ม.2