องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกอบต.โพนทอง ทำกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ทำกิจกรรมขยะแลก


เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกอบต.โพนทอง ทำกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ทำกิจกรรมขยะแลกไข่และกิจกรรมธนาคารขยะในพื้นที่ตำบลโพนทอง