องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 23 พ.ค. 62 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง มอบหมายให้รองนายก อบต.โพนทองพนักงาน และประชาชนจิตอาสา ในตำบลโพนทองเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ 23 พ.ค. 62 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง มอบหมายให้รองนายก อบต.โพนทองพนักงาน และประชาชนจิตอาสา ในตำบลโพนทองเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการคลองสวยน้ำใส ต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ ณ ประตูระบายน้ำ บ้านกุดโง้ง ม.๔ ต.บุ่งคล้า โดย อบต.โพนทอง ได้จัดรถโดยสารจำนวน 6 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน