องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และ


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี