องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 5-7 มิ.ย. พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบ


เมื่อวันที่ 5-7 มิ.ย. พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ