องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2562 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน ทำกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ทำกิจกรรมขยะแลก


วันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2562 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน ทำกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ทำกิจกรรมขยะแลกไข่ กิจกรรมธนาคารขยะ และชาวบ้านหนองหญ้ารังกานำขยะมาแลกไฟฟ้าส่องสว่าง ตามนโยบายนายก “ ขยะแลกไฟ “ โดยรายได้จากการจำหน่ายขยะนำสมทบกองทุนธนาคารขยะ อบต.โพนทอง