องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันนี้ 14 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง นำมวลชนจิตอาสา ,คณะพนักงาน, ดำเนินกิจกรรม ตัดหญ้า บำรุงรักษา และปลูกต้นไม้ ทดแทน ต้นที่


เมื่อวันนี้ 14 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง นำมวลชนจิตอาสา ,คณะพนักงาน, ดำเนินกิจกรรม ตัดหญ้า บำรุงรักษา และปลูกต้นไม้ ทดแทน ต้นที่ตาย ณ ป่าโล่ใหญ่