องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันนี้ 14 มิถุนายน 2562 อบต.โพนทองจัดการประชุมสภา​ อบต.โพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2​ ครั้งที่ 1 ประจำปี​ 2562​ เพื่อพิจารณา​ 1.ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น​(พ.ศ.2561-256


เมื่อวันนี้ 14 มิถุนายน 2562
อบต.โพนทองจัดการประชุมสภา​ อบต.โพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2​ ครั้งที่ 1 ประจำปี​ 2562​ เพื่อพิจารณา​
1.ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น​(พ.ศ.2561-2565)
2.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี​ 2562
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทั้ง 2 เรื่อง