องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน แกนนำองค์กรชุมชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆภายในตำบลโพนทองขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง และเข้าเยี่ยมชมพระราชวังบ้านปืน อำเภอชะอำ จับหวัดเพชรบุรี