องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับหมู่บ


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับหมู่บ้านอรวรรณ ม.1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง