องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ รพสต.จิตอาสา เจ้าหน้าที่ และ อสม. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้อ


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ รพสต.จิตอาสา เจ้าหน้าที่ และ อสม. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับหมู่บ้านนางเม้ง หมู่ 3 และ หมู่ 11 ตำบลโพนทอง