องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด รพสต.จิตอาสา เจ้าหน้าที่ อสม. และนักเรียนได้เดินรณรงค์และดำเนินกา


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด รพสต.จิตอาสา เจ้าหน้าที่ อสม. และนักเรียนได้เดินรณรงค์และดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 4 , หมู่ 9 และ หมู่ 10 ตำบลโพนทอง