องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้รองสุทิน สุวรรณพิมล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองศูนย์พั


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้รองสุทิน สุวรรณพิมล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง