องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกอบต.โพนทองนำพนักงานอบต.โพนทองเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 25


เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกอบต.โพนทองนำพนักงานอบต.โพนทองเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการ “คลองสวยน้ำใส ต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ” ณ บริเวณลำห้วยเสว ตำบลบุ่งคล้า