องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองนำขยะเข้าร่วมโครงการกองทุนธนาคารขยะตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง


เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองนำขยะเข้าร่วมโครงการกองทุนธนาคารขยะตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง