องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันนี้(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562) อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ทำกิจกรรมขยะแลกไข่ กิจกรรมธนาคารขย


วันนี้(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562) อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ทำกิจกรรมขยะแลกไข่ กิจกรรมธนาคารขยะ โดยรายได้จากการจำหน่ายขยะนำสมทบกองทุนธนาคารขยะ อบต.โพนทอง