องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ ๑-๖ สิงหาคม พ.ศ.2562 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ทำกิจกรรมขยะแลกไข่ กิจกรรมธนาคารขยะ


เมื่อวันที่ ๑-๖ สิงหาคม พ.ศ.2562 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ทำกิจกรรมขยะแลกไข่ กิจกรรมธนาคารขยะ โดยรายได้จากการจำหน่ายขยะนำสมทบกองทุนธนาคารขยะ ให้แก่ชาวบ้านของตำบลโพนทอง