องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองและประชาชนทั่วไปได้จัดกิจกรรม อถล.จิตอาสาเพื่อบันเทาความเดือน


เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองและประชาชนทั่วไปได้จัดกิจกรรม อถล.จิตอาสาเพื่อบันเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนชาวตำบลโพนทอง