องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนช


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกบริการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวบ้านตำบลโพนทอง