องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้นายสุทิน สุวรรณพิมล และนางพัชณี คำสะไมล์ ร่วมประชุมชี้แจงภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพนทอง


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้นายสุทิน สุวรรณพิมล และนางพัชณี คำสะไมล์ ร่วมประชุมชี้แจงภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพนทอง