องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 อบต.โพนทองประชุมสภา​ อบต.โพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี​ 2562​ เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระ 2 วาระ 3


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 อบต.โพนทองประชุมสภา​ อบต.โพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี​ 2562​ เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระ 2 วาระ 3