องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบปร


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2/2562) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ