องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 3-6 กันยายน 2562 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำกิจกรรมขยะแลกไข่ กิจกรรมธนาคารขยะพร้อมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ โดยรายได้จากการจำหน่ายขยะนำสมทบกองทุนธนาคารขยะ ให


วันที่ 3-6 กันยายน 2562 อบต.โพนทอง นำโดย
นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำกิจกรรมขยะแลกไข่ กิจกรรมธนาคารขยะพร้อมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ โดยรายได้จากการจำหน่ายขยะนำสมทบกองทุนธนาคารขยะ ให้แก่ชาวบ้านตำบลโพนทอง