องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 3-6 กันยายน 2562 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำกิจกรรมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้แก่ชาวบ้านต


เมื่อวันที่ 3-6 กันยายน 2562 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง จัดทำกิจกรรมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้แก่ชาวบ้านตำบลโพนทอง